-A +A

Opptaksprøve 16. og 17 februar 2022

No er vi eit skritt nærmare aspirantkurset og er klare for opptaksprøva. Vi fekk inn heile 131 søknader og vi er imponert over kor mange gode kandidatar som har meldt seg interessert!

Aspirantkurs 2022

NHBR treng fleire vikarar og deltidstilsette og skal derfor arrangere aspirantkurs.
Kurset er grunnleggjande og obligatorisk for alle som skal jobbe som brannmannskap i NHBR, og etter fullført opplæring kan du søkje på stilling i deltidsstyrken vår.
Søknadsfrist 31. jan 2022

Bålforbod frå 15. april til 15. september

Frå og med 15. april til 15. september er det generelt bålforbod i Noreg.

I denne perioden er det ikkje tillat å tenne opp bål og grill, også eingongsgrill, i eller i nærleik av skog og utmark.

Røykvarslere uten batteripute bør byttes

Har du røykvarslere som er noen år gamle hjemme eller på hytta?

Sjekk om de har batteripute som hjelper deg å sette 9-voltsbatteriet riktig vei. Hvis de ikke har batteripute, bør du skifte ut røykvarslerne, anbefaler Direktoratet for byggkvalitet og DSB.

Sider