-A +A

Brannsikker hytte i påsken

Foto: Ole Jørgen Kjellmark

Mange skal på hytta i påsken. Då er det viktig at du sjekkar at hytta er godt sikra mot brann. Det aller viktigaste er å sjekke at røykvarslaren fungerer.

Planlegg du lyng- og bråtebrenning?

Då må du hugse å gi beskjed til Nordhordland brann og redning før du set i gang.

Opptaksprøve 15 og 17 februar 2022

No er vi eit skritt nærmare aspirantkurset og er klare for opptaksprøva. Vi fekk inn heile 131 søknader og vi er imponert over kor mange gode kandidatar som har meldt seg interessert!

Aspirantkurs 2022

NHBR treng fleire vikarar og deltidstilsette og skal derfor arrangere aspirantkurs.
Kurset er grunnleggjande og obligatorisk for alle som skal jobbe som brannmannskap i NHBR, og etter fullført opplæring kan du søkje på stilling i deltidsstyrken vår.
Søknadsfrist 31. jan 2022

Sider