Om oss

-A +A

Nordhordland og Gulen Interkommunale Brannførebyggjande avdeling (NGIB) blei etablert i år 2000.

NGIB er eit samarbeidsprosjekt mellom Gulen, Alver, Austrheim, Modalen, Masfjorden, Fedje og Solund der Alver er vertskommune for avdelingen.

NGIB utfører tilsyn (brannteknisk inspeksjon) ved særskilte brannobjekter (§ 13) og behandler blant annet saker angående forhold som følger:

  • Brannsikkerhet ved arrangementer/festivaler
  • Kurs og brannøvelser
  • Observasjon / deltakelse i øvelser ved bl.a skoler, barnehager, aldershjem, overnattingssteder, industribedrifter, salgslokaler
  • Brannteknisk bistand i forbindelse med byggesaksbehandling
  • Foredrag i lokale forsamlinger
  • Motiverende og opplysende tiltak som Brannvernuken og Aksjon boligbrann
  • Ta i mot besøk fra barnehager og skoler
  • Informere og motivere