Røykvarslere uten batteripute bør byttes

-A +A

Har du røykvarslere som er noen år gamle hjemme eller på hytta?

Sjekk om de har batteripute som hjelper deg å sette 9-voltsbatteriet riktig vei. Hvis de ikke har batteripute, bør du skifte ut røykvarslerne, anbefaler Direktoratet for byggkvalitet og DSB.

Dersom 9-voltsbatteriet settes i feil, tappes batteriet raskt for energi og det kan oppstå varme, røykutvikling og i verste fall brann. I tillegg gir en røykvarsler med feilmontert batteri en falsk trygghet fordi den ikke virker som den skal.

Spørsmål og svar

Hva bør jeg gjøre?
Sjekk om røykvarslere hjemme eller på hytta har batteripute som hjelper deg å sette 9-voltsbatteriet (røykvarslerbatteriet), riktig vei. Hvis varslerne ikke har det, bør du bytte. De aller fleste har nok ikke noe å være bekymret for, da dette kun gjelder hvis batteriet blir satt inn feil. Men vi anbefaler alle å sjekke. DSB og DiBK har publisert en enkel film på våre Facebooksider (https://fb.watch/28CBRNjzag/) som forklarer hvordan du kan sjekke dine røykvarslere. Se også nyhetssak på dsb.no (https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2020/650-000-roykvarslere-bor-byttes/).

Er det farlig å bruke disse røykvarslerne?
Dersom batteriet settes i feil, tappes batteriet raskt for energi og det kan oppstå varme, røykutvikling og i verste fall brann. I tillegg gir en røykvarsler med feilmontert batteri en falsk trygghet fordi den ikke virker som den skal.

Har det oppstått brann i røykvarslere?
DiBK har fått bekymringsmeldinger om varmgang, røykutvikling og røykvarslere som er blitt forkullet, men de er ikke kjent med at det har oppstått branner med røykvarslere uten batteriputer. I perioden 2016 og fram til i dag har brannvesenet rapportert inn fem tilfeller av brann i røykvarslere til DSB og fire tilfeller der brannvesenet har rykket ut, men hvor det ikke har oppstått brann. Det er ikke oppgitt hva slags type røykvarslere dette er snakk om.

Er det tillatt å selge røykvarslere uten batteriputer?
Røykvarslere skal være utformet i tråd med kravene i den europeiske produktstandarden NS-EN 14604:2005. Standarden krever ikke batteripute. Dersom produsenten har fulgt standarden, er det lovlig å omsette røykvarsleren på det europeiske markedet, også det norske. Norske myndigheter har ikke hjemmel for å stanse omsetningen. Røykvarslerne virker som de skal, dersom batteriet settes inn riktig vei. Det er kun hvis 9-voltsbatteriet settes inn feil vei at det kan oppstå varmeutvikling.

Hvorfor er det lov til å selge røykvarslere som kan være farlige?
Røykvarslere uten batteripute er ikke farlige dersom man setter inn batteriet riktig vei. Den siste tiden har det vært flere saker om forkullede røykvarslere fordi batteriet er blitt satt inn feil vei. DiBK og DSB går derfor nå ut med en generell anbefaling om å bytte til røykvarslere med batteripute.

Hvor mange røykvarslere finnes det i Norge?
I følge en undersøkelse fra Prognosesenteret finnes det i gjennomsnitt 3,5 røykvarslere per bolig og 2,5 røykvarslere per fritidsbolig. Til sammen cirka 10 millioner røykvarslere. Prognosesenteret anslår at cirka 650 000 er uten batteripute.

Hva med røykvarslere tilknyttet alarmselskaper?
Oppfordringen gjelder røykvarslere du har kjøpt og montert selv, ikke røykvarslere tilknyttet alarmselskaper.

Hva med røykvarslere som bruker andre batterier enn 9-voltsbatteri?
Vi er ikke kjent med at røykvarslere som bruker andre batterier enn 9-voltsbatteri, utvikler varme- eller røykutvikling.

Hva er levetiden på røykvarslere?
Røykvarslere har begrenset levetid og bør byttes ut etter 8-10 år. Du bør derfor sjekke ut hvor gamle røykvarslerne dine er og vurdere om det er på tide å bytte dem ut. Se på datostemplingen bak på røykvarsleren. Vurder også seriekoblede røykvarslere.

Hva slags røykvarsler anbefaler dere at vi kjøper?
Optiske og seriekoblede røykvarslere.

Jeg har en røykvarsler uten batteripute. Kan jeg reklamere på denne og få pengene tilbake?
Den europeiske produktstandarden krever ikke at røykvarslere skal ha batteripute. Røykvarslerne virker som de skal så lenge du setter inn batteriet riktig vei. Det er sånn sett ikke en grunn til å reklamere, men vi anbefaler at du skifter ut røykvarsleren for å være på den sikre siden.

Kan jeg kaste gamle røykvarslere i søpla?
Røykvarslere skal sorteres som elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall), og de skal ikke kastes i søpla. Gamle røykvarslere kan leveres gratis til forhandlere og til din lokale gjenvinningsstasjon.