-A +A

Oppheving av det ekstraordinære bålforbodet

Opphevelsen av lokalt bålforbod trer i kraft fredag 23. juni kl 08:00

Ekstraordinært forbod mot bruk av eld utandørs.

Bålforbod

Aspirantkurs 2023

Lyst på spennande utfordringar?

NHBR treng fleire vikarar og deltidstilsette og skal derfor arrangere aspirantkurs. 

Vinteren er høgsesong for bustadbrannar

I kommunane i Nordhordland har det dei siste fem åra vore 64 bustadbrannar. Røykvarslaren reddar liv.

Test røykvarslarane og byt batteri ved behov på Røykvarslardagen 1. desember.

Sider