-A +A

Bålbrenning forbode

Frå og med i dag, 15. april, er det ulovlig å gjera opp bål i naturen!

Ein branntrygg påske frå Lindås og Meland brann og redning

Brannvesenets påskevettreglar

Feiing og tilsyn av fritidsbustad/hytte

01.01.2016 fekk me ny førebyggjande forskrift. Den nye forskrifta seier at alle fritidsbustader med eldstad får same krav til branntryggleik som vanlege bustader, for å gjere det like trygt å vere på hytta med familie og vener som i heimen.

Førstehjelp ved brannskader

20/20 er en god huskeregel: Kjøl ned i 20 graders vann i 20 minutter.

Ved brannskade er rask nedkjøling svært viktig for å hindre at skadeomfanget blir større.

Sider