-A +A

Oppheving av totalforbod mot bruk av eld utandørs.

Totalforbod mot å gjera opp eld utandørs er oppheva!

Totalforbodet mot bruk av open eld.

https://www.strilen.no/nyheter/i/5VzzGK/No-er-brannfaren-sa-stor-at-det-ogsa-er-innfort-forbod-mot-skyting

TOTALFORBOD MOT Å GJERA OPP ELD UTANDØRS!

Høg skogbrannfare i regionen

TOTALFORBOD MOT Å GJERA OPP ELD UTANDØRS! Brannsjefane i Austerheim, Radøy, Lindås, Meland og Modalen innfører totalforbod mot å gjera opp eld utandørs frå og med 27. mai 2018

Fyrverkeri & beskyttelsesbriller - dei høyrer saman!

Uvettig bruk av fyrverkeri fører kvart år til personskader og brannar.

Pages