-A +A

Brannvernutstilling på Strilabiblioteket

Brannvernutstilling på Strilabiblioteket
Kvart år besøker NGIB alle skulane i samarbeidskommunane sine. Samstundes vert dei invitert til ein konkurranse om lage eit kreativt bidrag om brannvern.
Desse bidraga vert no stilt ut på Strilabiblioteket i Knarvik frå og kan sjåast frå og med måndag 11.07, og fram til 4. september.

Brannsikker hytte i påsken

Foto: Ole Jørgen Kjellmark

Mange skal på hytta i påsken. Då er det viktig at du sjekkar at hytta er godt sikra mot brann. Det aller viktigaste er å sjekke at røykvarslaren fungerer.

Planlegg du lyng- og bråtebrenning?

Då må du hugse å gi beskjed til Nordhordland brann og redning før du set i gang.

Opptaksprøve 16. og 17 februar 2022

No er vi eit skritt nærmare aspirantkurset og er klare for opptaksprøva. Vi fekk inn heile 131 søknader og vi er imponert over kor mange gode kandidatar som har meldt seg interessert!

Sider