-A +A

Vinteren er høgsesong for bustadbrannar

I kommunane i Nordhordland har det dei siste fem åra vore 64 bustadbrannar. Røykvarslaren reddar liv.

Test røykvarslarane og byt batteri ved behov på Røykvarslardagen 1. desember.

Brannvernutstilling på Strilabiblioteket

Brannvernutstilling på Strilabiblioteket

Kvart år besøker NGIB alle skulane i samarbeidskommunane sine. Samstundes vert dei invitert til ein konkurranse om lage eit kreativt bidrag om brannvern.
Desse bidraga vert no stilt ut på Strilabiblioteket i Knarvik frå og kan sjåast frå og med måndag 11.07, og fram til 4. september.

Brannsikker hytte i påsken

Foto: Ole Jørgen Kjellmark

Mange skal på hytta i påsken. Då er det viktig at du sjekkar at hytta er godt sikra mot brann. Det aller viktigaste er å sjekke at røykvarslaren fungerer.

Planlegg du lyng- og bråtebrenning?

Då må du hugse å gi beskjed til Nordhordland brann og redning før du set i gang.

Sider