Bålforbod frå 15. april til 15. september

-A +A

Frå og med 15. april til 15. september er det generelt bålforbod i Noreg. I denne perioden er det ikkje tillat å tenne opp bål og grill, også eingongsgrill, i eller i nærleik av skog og utmark.

Sjølv om det er generelt bålforbod har du lov til å tenna bål der det er opplagt at det ikkje kan starta ein brann. Har det vært tørt skal svært mykje nedbør (eller snø) til for at det opplagt ikkje kan føre til brann.

Husk at all bålbrenning er på eiga ansvar. Er du i tvil om det er trygt å tenna opp eld, så anbefalar vi at ein lar væra.

Brannvesenet gir ikkje løyve til bålbrenning, men kan likevel gi løyve til utvida lyngbrenning om ein søker om dette.