-A +A

Gode reglar for bål brenning

Det er lov å tenna jonsokbål så lenge det er i god avstand til bygningar, skogområde, vegetasjon og anna brennbart materiale. Brannvernet i Lindås og Meland oppmodar folk om å følgja råd for forsvarleg bål brenning.

Fokus på uvettig bålbrenning

Norsk brannvernforening advarer mot uvettig bålbrenning, og ber folk respektere forbudet mot å gjøre opp ild nær skog og utmark ved feiring av sankthans.

Gåve til Lindås og Meland brann og redning!

Lindås og Meland brann og redning har fått fire utstyrspakker i gåve frå Gjensidigestiftelsen.

Oppheving av total forbod mot bruk av eld utandørs.

Vi opp fordrar framleis folk til å væra forsiktig.

Kommunane Austrheim, Radøy, Lindås og Meland opphevar, frå fredag 20 mai kl 08:00, total forbodet mot bruk av eld utandørs

Sider