-A +A

Feiing og tilsyn av fritidsbustad/hytte

01.01.2016 fekk me ny førebyggjande forskrift. Den nye forskrifta seier at alle fritidsbustader med eldstad får same krav til branntryggleik som vanlege bustader, for å gjere det like trygt å vere på hytta med familie og vener som i heimen.

Førstehjelp ved brannskader

20/20 er en god huskeregel: Kjøl ned i 20 graders vann i 20 minutter.

Ved brannskade er rask nedkjøling svært viktig for å hindre at skadeomfanget blir større.

15 000 personer brannskades hvert år

Barn i alderen 0-9 år er de mest utsatte.

Brannskader er sjeldent trukket frem som en stor risiko. En ny kartlegging har avdekket omfanget av brannskader i Norge. Den viser blant annet at rundt 15 000 personer får medisinsk behandling for brannskader årlig.

Ha en trygg og god nyttårsfeiring!

Sikkerhetsregler ved bruk av fyrverkeri!

Husk at fyrverkeri er eksplosiver. Bruk alltid beskyttelsesbriller. Bøy deg aldri over antent fyrverkeri. Hold anbefalt sikkerhetsavstand.

Hilsen fra Norsk brannvernforening og Norsk Pyroteknisk Bransjeråd.

Sider