FYR RIKTIG - UNNGÅ BRANN

-A +A

Riktig opptenning og riktig fyring i ildstedet gir mindre utslipp og mer varme.

Slik tenner du opp i ildstedet:

1. Bygg bålet riktig
Plasser et par tørre vedkubber nederst og bygg noen etasjer med mindre kvist og opptenningsved. Legg to til tre opptenningsbriketter øverst. 

2. Tenn fra toppen
Opptenning fra toppen gir raskere oppvarming av brennkammeret, noe som gjør at man hurtig får god trekk i ovnsrør og pipe, mer oksygen til flammene og høyere temperatur. 

3. Sørg for nok luft
La ventilene i vedovnen være helt åpne og sett gjerne ovnsdøra på gløtt de første 15 minuttene til det brenner godt. Ikke steng spjeldet så mye at flammen dør ut. Sørg for at det er nok friskluft i rommet, slik at ildstedet får “pusteluft”.
 
GOD FORBRENNING REDUSERER RISIKOEN FOR PIPEBRANN
God forbrenning oppnår man når det er balanse mellom mengde luft til forbrenningen og gassene som skal forbrennes. Det er et godt tegn når man ser et blålig skjær i flammene som brenner rolig, uten at det dannes røyk. 

Fyr med tørr ved:
Tørr ved gir høyt varmeutbytte av brenselet, lite sot i skorstein, og minimal forurensning. Vanligvis innholder friskt trevirke ca. 50 % vann. Dersom vanninnholdet reduseres til 20 %, som er normalt for tørr ved, blir utbyttet 2,5 ganger større. Ikke bruk bensin, parafin og andre brannfarlige væsker til opptenning.

Fyr med riktig trekk:
Det trengs mye luft til god forbrenning. Gode fyringsvaner betyr hyppige ilegg med små mengder brensel og frisk varme i ovnen. Med små ilegg unngår man en kraftig fyring som kan føre til skade på ovn og skorstein.

Unngå rundfyring:
Det blir dårlig forbrenning når vi fyrer med ovnen full av ved og med minimal trekk. På denne måten dannes det beksot i skorsteinen som kan ta fyr. Det kan oppstå forpuffninger som kan gi store sotskader i boligen.

Husk gnistfanger i peisen:
Gnister og glør kan lage svimerker i gulvtepper og møbler og samtidig føre til brann. Vær oppmerksom på at brensel av gran og furu utvikler spesielt mye gnister, mens løvtrevirke har langt mindre gnistutvikling. 

NØKKELEN ER VARM PIPE OG VEDOVN
For å oppnå en god og riktig forbrenning, er du avhengig av at både pipen og vedovnen blir varm.

Nøkkelen er derfor å varme opp pipen og ovnen raskest mulig, ved å bygge bålet riktig, bruke tørr ved, tenne fra toppen og sørge for nok luft.

Trekken i en pipe oppstår på grunn av temperaturforskjeller, som genererer undertrykk i pipen. Varme røykgasser er lettere enn den kalde utelufta.

Hvor mye sot som legger seg på glasset er avhengig av ovnsmodell, fyrings-kompetanse og forholdet mellom pipe, vedovn og trekk.

Det vil kunne sette seg sot på glasset når flammene eller den varme røyken treffer en kaldere flate, og avkjøles før soten blir forbrent.
Det er viktig å ikke fylle på for mye ved om gangen, da det kan føre til at det blir for høy temperatur og at vedovnen sprekker. Følg alltid leverandørens anvisninger.

 

Usikker på hvordan det ser ut når du fyrer riktig?

Norsk brannvernforening har laget tre videosnutter om riktig fyring.