-A +A

Oppheving av forbod mot bruk av open eld

Forbodet mot bruk av open eld er oppheva.

Totalforbod mot å gjera opp ild!

Austerheim, Radøy, Meland og Lindås kommunar innfører totalforbod mot å gjera opp ild utandørs frå og med 28. april 2014.

Opptak til Aspirantkurs uke 18 til 20. 2014

Operativ avdeling i Lindås & Meland brann og redning søker etter kursdeltagere til aspirantkurs 2014.
Vi er et dagkasernerte og deltidskorps med rullerende brannvakt om kveld/natt hver 5 uke, med vakt mellom kl.16 - 08 på hverdager og døgnet rundt i helgen.

Opphevet brenneforbud I Nordhordland

Fra i går ble brenneforbudet i Nordhordland opphevet.
Det er fortsatt veldig tørt, så vær forsiktig med all åpen ild det er alltid du som er ansvarlig.
Brenneforbudet kan bli innført igjen på kort varsel dersom værforholdene på nytt tilsier dette.
Hilsen LMB

Sider