Opphevet brenneforbud I Nordhordland

-A +A

Fra i går ble brenneforbudet i Nordhordland opphevet.
Det er fortsatt veldig tørt, så vær forsiktig med all åpen ild det er alltid du som er ansvarlig.
Brenneforbudet kan bli innført igjen på kort varsel dersom værforholdene på nytt tilsier dette.
Hilsen LMB