-A +A

Sjå kva ein krasj gjer med bilen din

Store skader sjøl ved liten fart

Onsdag 21. april skal russen og avgangselever få demonstrert ein krasj med påfølgjande redningsaksjon. Også andre interesserte kan få med seg denne demonstrasjonen.

«Ved ei bilulykke kan feil bruk av sikkerhets belte gi katastrofale følgjer».

65 deltagara frå blålysetatane og legevakta

Trafikk faglig samarbeidsutval (TSU) holdt sist veke eit seminar for blålysetatane og legevakta. Seminaret var ein blanding av faglig påfyll og folkeopplysning. Budskapet var tydelig, «Feil bruk av sikkerhets belte kan føra til at ei bilulykke ender med alvorlig skade og i verste fall død» -Trond Boye Hansen

Hyttebrann på nært hold

Foto: Thor Kr. Adolfsen, Norsk brannvernforening

Nordmenn strømmer til hyttene sine i påsken, og dermed stiger også risikoen for brann. En ny undersøkelse fra Norsk brannvernforening og Tryg Forsikring viser at mer enn 30.000 hytteeiere i Norge har opplevd brann på nært hold siste tiår, enten i egen hytte, eller på hyttefeltet man er en del av.

Bålbrenning

Frå 1. januar i år gjelder endrede regler for bålbrenning. Mellom 15. April og 15. September er det forbod å gjere opp ild nær skog og i all anna utmark uten tillatelse frå kommunen.

Sider