Opptak til Aspirantkurs uke 18 til 20. 2014

-A +A

Opptak til Aspirantkurs uke 18 til 20. 2014
Lindås & Meland Brann og redning

 

Operativ avdeling i Lindås & Meland brann og redning søker etter kursdeltagere til aspirantkurs 2014.
Vi er et dagkasernerte og deltidskorps med rullerende brannvakt om kveld/natt hver 5 uke, med vakt mellom kl.16  - 08 på hverdager og døgnet rundt i helgen. Brannkonstablene er alltid klare til å rykke ut for å redde liv, verne om miljø og verdier. Lindås og Meland operativ avdeling består av to stasjoner, Knarvik stasjon på Ikenberget og Lindås stasjon lokalisert ved Lindås senter.

Lindås & Meland Brann og redning trenger deltids vikarer ved operativ avd, til både Knarvik og Lindås stasjon. Og derfor arrangerer vi et vederlagsfritt aspirantkurs i 2014.
Ved gjennomført aspirantkurs vil du inneha minimums kompetanse til å kunne søke som vikar i Lindås & Meland Brann og redning.
Det vil i løpet av kort tid, våren/sommeren 2014 bli lyst ut nye vikar stillinger i Lindås & Meland brann og redning .

Kvinner og personer med minoritets bakgrunn oppfordres til å søke.

Beredskapsstrukturen tilsier at ansatte bør bo maksimalt 10 minutter fra tettstedet:
Knarvik, Frekhaug eller Lindås senter.
Kurset er planlagt fra uke 18 til og med 20, og det vil være to kursdager i uken.
Kurset starter klokken 17:00 og vil avsluttes senest klokken 21:00.
Nærmere informasjon blir gitt til de som får tilbud om aspirantkurset. 

Kvalifikasjoner/krav

  • · Førerkort: Minimum kl. B (Personer med klasse C, oppfordres til å søke)
  • · Deltagere må bestå  Fysisk test for brannpersonell . 
  • · Bopel 10 min fra tettstedene Lindås senter, Frekhaug senter og Knarvik senter
  • · Gyldig legeattest for førerkort kl D (buss), legges frem ved kursstart.
  • · Deltaker må være psykisk og fysisk skikket  
  • · Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig

Søknad om kursplass :
Søknadsfrist 23.4.14
Kun søknader sendt på  e-post blir vurdert, sendes til: meni@lindas.kommune.no
Legg ved enkel  CV,  kontakt informasjon og  bostedsadresse 

Kontaktperson:
Ved spørsmål, kontakt Jan-Tore Kolås tlf: 959 97 243 eller epost jan.tore.kolas@lindas.kommune.no

Personlige Egenskaper:
God til å samarbeide, positiv, ærlig og mestrer utfordrende/stressende situasjoner

Annet:
Plettfri vandel. Vandelsattest kan bli krevd fremlagt ved ansettelse som vikar.

Generelt:
Som vikar i LMB inngår en i utrykningstjenesten for å beskytte liv og helse, materielle verdier og miljø i Lindås og Meland kommuner. Og får utfordrerne og varierte arbeidsoppgaver i ett fremtidsretta Brannvesen. Søkere vil få bekreftelse om kursplass.