-A +A

Åpen Brannstasjon 22 September 2012 i Knarvik

Lindås og Meland brannvern og NGIB Ønsker alle små og store velkommen til åpen brannstasjon lørdag 22 september i Knarvik. Etter stor suksess år etter år, satser vi nok en gang på et arrangement som kan glede alle og en hver.

Brannvernopplæring i skulen 6 trinn 2012

Brannvernopplæringa i skulen er nå avslutta, avdelinga har undervist tilsaman 650 elever.
Opplæringa består av en teoretisk del, der ein set fokus på skildnaden mellom ein eld og brann.
I tillegg har ein lagt vekt på brann og skadeforebyggende informasjon retta mot heimen.

Åpen Brannstasjon i Knarvik lørdag 24 september

Lørdag 24 september Ønsker Lindås og Meland brannvern og NGIB alle små og store velkommen til åpen brannstasjon i Knarvik. Etter stor suksess med over 2000 besøkende ifjor, satser vi på et enda bedre arrangement og flere besøkende i år.

NGIB kjem på besøk i 1.trinn på skulane

NGIB Brannførebyggande avdeling skal i perioden:
20. september – 27.oktober besøke alle 6 åringar i regionen.

Sider