-A +A

Informasjonsskriv til publikum i NORDHORDLAND

HV-09 gjennomfører Øvelse Mini-Bjørgvin i tidsrommet 10.-16. mars.

Framskutt enhet.

Framskutt enhet er plassert ved Frank Mohn Flatøy for auka beredskap med kortare responstid med tanke på sentrum Frekhaug og Knarvik. Det er og eit verktøy Frank Mohn avdeling Flatøy kan nytta ved uønska hendelse hjå seg. Bilen er utstyrt med førrsteinnsats utstyr for å bekjempa brann og driva førstehjelp.

God Jul og Godt Nytt År!

Lindås og Meland brann og redning ønsker alle en trygg og fredelig juletid og et godt nytt år!

Har DU bytta batteri??

I desember rykkjer brannvesena i noreg ut til 50 prosent fleire bustadbrannar enn i ein gjennomsnittsmånad ellers i året. Ved inngangen til den verste brannmånaden i året, er det ekstra viktig at me sørgjer for å ha fungerande røykvarslarar i bustaden. Måndag 1.desember er det "Røykvarslerens dag".

Sider