15 000 personer brannskades hvert år

-A +A

Barn i alderen 0-9 år er de mest utsatte.

Ti praktiske tips for å unngå de vanligste brannskadene:

•Ikke la små barn oppholde seg ved en komfyr som er i bruk.

•La kjelehåndtak peke innover.

•Monter barnesikring på stikkontakter.

•Pass på å avgrense barns tilgang til peis og andre ting med varme overflater.

•Ikke ha duker på bordet som barn lett kan dra i.

•Vær bevisst på hvor og hvordan du løfter og bærer te/kaffe og varme gryter. Ikke gjør dette direkte over eller i nærhet av barn.

•Pass på at barn ikke kan tappe brennhett vann fra krana. Juster gjerne ned temperaturen på vannet fra berederen.

•Oppbevar fyrtøy på en trygg måte.

•Bensin må aldri brukes som tennvæske.

•Etterfyll ikke rødsprit på et apparat som akkurat har vært i bruk.

Kilde: Norsk brannvernforening