Røykvarslaranes dag

-A +A

Glimrende anledning for batteribytte og ein sjekk

Batteriet bør vanlegvis skiftas ein gong per år. Gjør det til ein vane å bytte batteri 1. desember kvart år. Denne dagen er nemlig "Røykvarslaranes dag". Dei fleste røykvarslarar lagar korte og svake pip når batteriet begynner å bli dårlig. Du må då skifta batteri så snart som mogeleg.

Dersom bustaden din er stor, bør du ha fleire røykvarslarar. Vi anbefaler minst ein røykvarslar per 60 kvm, på soverom og i gangar som forbind fleire rom samen, samt nær tekniske rom og vaskerom. Avstanden mellom to røykvarslarar bør ikkje vere meir enn 12 meter.

Frå 01.01.2016 kom det krav om minst ein røykvarslar i kvar etasje i bustader over fleire etasjar.