Brannsjefen

-A +A
  • Nordhordland Brann og Redning ledes av Brannsjef Karl Johannes Romarheim.
  • Brannsjefen er  leder av kommunenenes innsatsstyrke og utøver dette ansvaret på delegasjon fra kommunestyrene via rådmennene i kommunene.
  • Varabrannsjef, Nils Medaas er brannsjefens faste stedfortreder og rådgiver i fagspørsmål samt nestleder ved einiga.
  • Gunn Torhild Ramslien er avd. leiar operativ avdeling.
  • Stein Ove Valdersnes er fagansvarlig deltid/materialforvaltar i Nordhordland brann og redning.
  • Leiar Brannforebyggende avdeling Ole Johan Ingebrigtsen har det dagelige avsvaret for NGIB
  • Leiar Feiing og boligtilsyn i Nordhordland brann og redning: Espen Olsvik