Brannsjefen

-A +A
  • Nordhordland Brann og Redning ledes av Brannsjef Karl Johannes Romarheim.
  • Brannsjefen er  leder av kommunenenes innsatsstyrke og utøver dette ansvaret på delegasjon fra kommunestyrene via rådmennene i kommunene.
  • Varabrannsjef og avd. leiar operativ avdeling er Gunn-Torhild Ramslien og er brannsjefens faste stedfortreder
  • Leiar Brannforebyggende avdeling er Ole Johan Ingebrigtsen har det dagelige avsvaret for NGIB
  • Leiar avdeling for Feiing og boligtilsyn i Nordhordland brann og redning er Espen Olsvik
  • Stein Ove Valdersnes er material-/stasjon ansvarleg i Nordhordland brann og redning.