Organisering

-A +A

Nordhordland brann og redning ledes av Brannsjef Karl Johannes Romarheim.
Brannsjefen er  leder av kommunenenes innsatsstyrke og utøver dette ansvaret på delegasjon fra kommunestyrene via rådmennene i kommunene.

Leiar operativ avdeling er Gunn-Torhild Ramslien og er også varabrannsjef, altså brannsjefens faste stedfortreder

Leiar Brannforebyggende avdeling er Ole Johan Ingebrigtsen.
Han har det dagelige ansvaret for Nordhordland og Gulen interkommunale brannførebygjande avdeling (NGIB)

Leiar avdeling for Feiing og bustadtilsyn er Kjetil Eikefet