Organisering

-A +A
  • Nordhordland brann og redning ledes av Brannsjef Karl Johannes Romarheim.
  • Brannsjefen er  leder av kommunenenes innsatsstyrke og utøver dette ansvaret på delegasjon fra kommunestyrene via rådmennene i kommunene.
  • Varabrannsjef og avd. leiar operativ avdeling er Gunn-Torhild Ramslien og er brannsjefens faste stedfortreder
  • Leiar Brannforebyggende avdeling er Ole Johan Ingebrigtsen har det dagelige avsvaret for Nordhordland og Gulen interkommunale brannførebygjande avdeling (NGIB)
  • Leiar avdeling for Feiing og bustadtilsyn er Espen Olsvik