Jobb hos oss

-A +A

Ledige stillinger blir lyst ut i lokalpressen og lagt ut på hjemmesiden til Alver Kommune

NORDHORDLAND BRANN OG REDNING SKAL:

 • Ha en beredskap som kan håndtere omfattende branner og ulykker.
 • Bidra til å redusere antall branner og konsekvensene av disse gjennom et målrettet forebyggende arbeid.
 • Bedre det framtidige risikobildet gjennom aktiv påvirkning av sikringstenkning i utbyggprosjekter og planarbeid i kommunene.
 • Redde liv, miljø og verdier gjennom å opprettholde en slagkraftig beredskap som kan håndtere et bredt spekter av hendelser, også store og langvarige.
 • Sørge for at ingen ansatte blir skadet eller omkommer i tjeneste.

 

Vi jobber etter Alver Kommune`s verdigrunnlag som er; - Fremtidsrettet - Inkluderende - Serviceinstilt og Kvalitetsbevisst.

Vi ønsker å speile befolkningen i kommunen gjennom ansettelsene, og oppfordrer derfor særlig kvinner og personer med ikke-vestlig bakgrunn til å søke.

Vi har et stort spenn i alderen på våre ansatte. Likevel er det verdt å merke seg at de fleste av aspirantene er i alderen 22 – 32 år.

Alt arbeid foregår i team. og vi er derfor avhengig av medarbeidere som har gode samarbeidsegenskaper.

 

EGENSKAPER:

 • Faglig interesse
 • Stort engasjement som bygger på kvalitet og integritet
 • Teamorientert, men trives også med å jobbe selvstendig
 • Søkerne som får tilbud om ansettelse må kunne dokumentere plettfri vandel gjennom politiattest.  

 

VI TILBYR:

 • Fleksitidsordning (dagtidsansatte)
 • 37,5 timers arbeidsuke (dagtidsansatte)
 • 5 delt vakt ( hver 5 uke )  (deltidsansatte)
 • Tilrettelagt opplæring
 • Spennende og travel hverdag
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Teamarbeid
 • Faglig sterkt miljø
 • Høy yrkesstolthet

 

Her kan du lese mer om hvilken bakgrunn og egenskaper vi ser etter på de forskjellige avdelingene. Noen krav er generelle og andre er spesielle for hver avdeling. Du må gjerne ha bakgrunn og et ønske om å bidra på flere avdelinger.