Vår visjon og målsetting

-A +A

Samarbeidskommunane i Nordhordland brann og redning er blant  dei kommunene i landet med størst tilvekst og raskest utvikling. Næringsliv og offentlige funksjoner utgjør viktige arbeidsplasser for hele regionen og store branner og ulykker  vil kunne få store konsekvenser.

Det er derfor viktig å gi  innbyggere en høy grad av sikkerhet når det gjelder brann og ulykkesvern. For å oppnå dette vil kommunene måtte ha god beredskap både for de mindre dagligdagse hendelsene og risikoen for store branner og ulykker.

Vår visjon:

Norhordland brann og redning visjon er at vi saman kan skape ein branntrygg kvardag for alle.
Vi skal være utrustet, bemannet og ha en beredskap som kan håndtere omfattende branner og ulykker. Det skal ikke forekomme dødsfall i regionen som følge av brann eller andre alvorlige ulykker.

Våre hovedmål:

  • Bidra til å redusere antall branner og konsekvensene av disse gjennom et målrettet forebyggende arbeid. Bedre det framtidige risikobildet gjennom aktiv påvirkning av sikringstenkning i planprosjekter og reguleringsplaner gjennom et levende ROS arbeid.
  • Redde liv og verdier gjennom å opprettholde en slagkraftig beredskap som kan håndtere et bredt spekter av hendelser. Være forberedt på å håndtere store og langvarige hendelser. Bidra aktivt til interkommunale samarbeidsløsninger.
  • Ha høy fokus på den risiko som er forbudnet med etatens redningsarbeid ved å drive mårettet HMS arbeid for de ansatte på alle plan