Miljø Ansvar

-A +A

Lindås og Meland Brannvern skal redde liv helse, miljø og verdier gjennom brann- og ulykkesforebyggende arbeid og gjennom effektiv innsats i en rekke forskjellige brann- og ulykkessituasjoner.

Lindås og Meland Brannvern har også ansvar innen miljøvernet gjennom Lindås kommunes depotkommunerolle i den interkommunale beredskapen mot akutt forurensning. Feieravdelingen skal også utføre feiing og tilsyn av piper og ildsteder og kontroll og oppsyn med private oljetanker.

Brannvesenet skal bidra til minst mulig miljøbelastning på det ytre miljø. Derfor arbeider vi kontinuerlig med å finne ulike miljøtiltak som kan minimere belastningen på miljøet.

 

  • HMS-internkontroll og arbeidsmiljø
  • Avfallshåndtering og avfallsreduksjon
  • Miljøvennlig innkjøp og materialbruk
  • Energiøkonomisering
  • Transport, utslipp til luft, vann og støy
  • Estetikk
  • informasjon- og motivasjonstiltak

 

"Vi tenker globalt - men handler lokalt"