Lindås og Meland Brannvern`s historie

-A +A

 

1 August 1995:
Ble Lindås og Meland Brannvern opprettet ved at tidligere Meland Brannvern ble lagt ned og Meland Kommune gikk til innkjøp av beredskapstjenester fra Lindås Kommune og Lindås Brannvern.

Lindås og Meland Brannvern bestod da av brannsjef på deltid, overbrannmester som daglig leder, 2 brannkonstabler og 1 feier.

 

1997:
Ble ny lov om brannvern innført og det ble bestemt at brannvern skulle deles inn i 2 avdelinger, beredskapsavdeling og brannforebyggende avdeling. i 1998 overtok Lindås og Meland Brannvern drift av ambulansetjenesten i Meland og søndre deler av Lindås, med på lasset fulgte 4 ansatte som driftet ambulansen på dagtid mens den ble driftet i kombinasjon med deltidstilsette etter arbeidstid. På det meste var 10 deltidsmannskaper og 5 heltidstilsette engasjert i ambulansetjenesten.

 

2000:
Ble samarbeid om brannforebyggende arbeid etablert, og Nordhordland og Gulen Interkommunale brannforebyggende avdeling ( NGIB ) så dagens lys. Denne avdelingen består fortsatt og teller idag 4 årsverk og er ansvarlig for brannforebyggende arbeid i 8 kommuner.

 
2002:
Ble også feiertjenesten i Meland slått sammen med Lindås og Meland Brannvern, og denne avdelingen betjener i dag ca 6000 husstander og har tilsatt 4 fagutdannete feiere + lærling