Utrykkning

-A +A

For at Brann- og redningsetaten skal kunne utføre sine oppdrag er det avgjørende at utrykningskjøretøyene kommer fram i trafikken på en grei og smidig måte,  samtidig som det er avgjørende at sikkerheten ivaretas.

Brann- og redningsetaten understreker viktigheten av at etatens utrykningskjøretøy kommer fort fram i trafikken ved utrykning til branner eller andre redningsaksjoner. Det er viktig at det gis fri vei slik at utrykningssjåføren kan holde en fin flyt gjennom trafikken. De fleste trafikanter er observante og aktpågivende, men det finnes dessverre unntak. I de tilfeller hvor utrykningskjøretøyene blir hindret i trafikken kan dette ofte skyldes ukonsentrerte sjåfører som eksempelvis ikke ser i speilet, spiller for høy musikk og/eller prater i mobiltelefon.    

Før brann- og redningsmannskapene kan sette seg bak rattet og kjøre utrykning må han/hun ha gjennomført og bestått et kurs i utrykningskjøring. Dette vil gi et kompetansebevis til vedkommende som et bevis på godkjent sjåfør på et utrykningskjøretøy i etaten. For å følge opp denne utdannelsen videre har Lindås og Meland brannvern utdannet veiledere for bistår ved kjøreadferd med stor bil. Dette for å kvalitetssikre sjåførenes evner og holdninger bak rattet.