Kordan bli ein brannkonstabel ?

-A +A

Mange har vel hatt en guttedrøm om å bli brannmann. Yrket som brannkonstabel er i dag åpent for både jenter og gutter. Selv om det fremdeles er flest gutter som søker, så kommer jentene etter med faste skritt. Det finnes ingen offentlig skoleordning i Norge hvor du kan utdanne deg til brannmann. Denne utdannelsen får du først når et brannvesen har ansatt deg i en stilling som brannkonstabel. Så hvis du ønsker å bli brannkonstabel er det bare å følge med i dagspressen hvor brannvesenet annonserer når det trenger flere konstabler.

Du trenger ikke være supermann for å bli brannmann. Likevel blir det stilt noen krav til deg, gutt eller jente, som ønsker å prøve seg som brannkonstabel.  Det er viktig at du leser gjennom kravene og prøver å forstå dem før du søker deg inn som brannkonstabel.

 

 

 

Husk:

  1. Følg med i dagspressen.
  2. Gjør deg flid med søknaden.
  3. Sett deg grundig inn i opptakskravene.
  4. Forbered deg grundig til opptaksprøver og intervju.
  5. ikke gi opp, om nødvendig, prøv flere ganger.

Opptakskravene finner du her

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdanningssystemet

Opplæringen din som brannkonstabel er delt inn i 3 deler(moduler) og styres etter læreplaner fra Norges Brannskole. Dette kalles også den to-årige systematiske opplæringen av brannkonstabler. Gjennom disse to årene lærer du alt om det å være konstabel.

 

Modul 1 (Aspirantkurs) – 6 uker

Din første oppgave som brannkonstabel er å delta på et seks ukers kurs(Modul 1). Der lærer du alt om utstyret du skal bruke i yrket, du lærer om vaktsystemet, hvem som bestemmer samt en hel del om vår kultur og de holdningene samfunnet forventer at en brannkonstabel bør ha.

Modul 2 (Aspirant periode)

Etter de første seks ukene på kurs så tildeles du et vaktlag som du skal tjenestegjøre sammen med i ca ett år. I løpet av denne perioden lærer du å kjøre utrykning, du lærer mer om hva det er å være brannkonstabel og du blir kjent med laget ditt hvor du kanskje finner kameratskap som varer resten av livet ditt.

Modul 3 (Grunnkurs) – 8 uker

Når du har gjennomført 6 ukers Modul 1 og ett år med ett laget + Modul 2, Da er du klar for Grunnkurs, brannkonstabel. Det er på dette kurset du lærer de grunnleggende ferdigheter og teknikker i forbindelse med brannslukking og redningsetikk. Dette kurset varer i 8 uker og er et krevende kurs både for instruktører og elever. Når du er ferdig med grunnkurset så er du ferdig utdannet brannkonstabel, røyk- og kjemikaliedykker.