Ansatte

-A +A

Administrasjon

Karl Johannes Romarheim Brannsjef
Tlf kontor: / Tlf direkte: 408 41 270
Email: karl.johannes.romarheim@lindas.kommune.no

 

Operativ avdeling

Gunn-Torhild Ramslien Avdelingsleiar
Tlf direkte: 45440323
Email: gunn-torhild.ramslien@lindas.kommune.no

Nils Medaas Rådgjevar
Tlf  kontor: 56375689 Tlf direkte: 959 25 224
Email: meni@lindas.kommune.no

Ståle Hauge KKL koordinator
Tlf  direkte: 906 54 594
Email: stale.hauge@lindas.kommune.no

 

 

Avdeling  Brannforebyggende NGIB, Feiing og boligtilsyn

Ole Johan Ingebrigtsen Avdelingsleiar / Branninspektør
Tlf kontor: 56375690
Email: ole.johan.ingebrigtsen@lindas.kommune.no

Trond Smørdal Feiarinspektør
Tlf kontor: 56375692 / Tlf direkte: 958 80 887
Email: trond.smordal@lindas.kommune.no

Svein-Åge F. Renholm Feiarinspektør
Tlf kontor: 56375686 / Tlf direkte: 414 74 193
Email: svein.age.renholm@lindas.kommune.no

Vidar Hansen Feiarinspektør
Tlf direkte: 920 66 956
Email: vidar.hansen@lindas.kommune.no

Morten Renholm Feiarinspektør
Tlf direkte:400 78 099
Email: morten.renholm@lindas.kommune.no

Gjert Holtan Branninspektør
Tlf kontor: 56355688 / tlf direkte : 958 81 888
Email: hogj@lindas.kommune.no

Frode Langeland Branninspektør
Tlf kontor: 56375691
Email: lifrla@lindas.kommune.no