Tilrettelegging

-A +A

Rettleiing for rednings- og sløkkjeinnsats

Vi har laga ei rettleiinga for at for at du på best mogeleg måte skal kunna leggja til rette for ein så rask og effektiv rednings- og sløkkjeinnsats som mogeleg.
For å oppnå dette må både åtkomstvegar, brannredningsareal og sløkkjevatn væra tilrettelagde og dimensjonert for våre behov.

Rettleiinga er utarbeida i samsvar med tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven (TEK) § 11-17, rettleiing til TEK, samt Brann- og eksplosjonsvernlova med forskrift om brannførebyggjande tiltak og tilsyn (FOBTOT) § 5-5, og  rettleiar

Sjå vedlegg for for å finne heile rettleiinga 

Korleis kan du DU hjelpe oss ved ei utrykking?

DU kan hjelpe oss med å sørge for at vegen er framkomeleg. Slepp oss fram i trafikken og ikkje parker på ein måte at du hindrar oss i å komme fram. Hugs: det kan være hos DEG det brenn.... 

Nordhordland brann og redning har eit nært samarbeid med både politi for få fjerna køyretøy som hindrar utrykkingskøyring frem til et brann/ulykkesstad. Det er avgjerande at utrykkingsbilane til Nordhordland brann og redning er framkomeleg heilt fram til skadestaden