Fyrverkeri

-A +A

Fyrverkerireglene:

DSB har satt opp ti regler for sikker bruk av fyrverkeri.

1. FORBERED FYRVERKERIOPPSKYTINGEN I GOD TID
Finn et egnet sted og rigg til for avfyring, jfr. pkt. 4. Fyrverkeriet skal ligge utilgjengelig for barn og uvedkommende inntil oppskytingen starter. 

2. LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR BRUK
Sett deg inn i produsentens anbefalinger, og legg merke til aldersgrensene. Det er 18 års aldersgrense for bruk av de fleste typer fyrverkeri. Yngre brukere må være under oppsyn av en ansvarlig. Det er 16 års aldersgrensegrense for bruk av stjerneskudd. Ikke hold og tenn på flere stjerneskudd samtidig. Det kan føre til en kraftig flamme og brannskader på hånden. 

3. KONTROLLER AT FYRVERKERIET IKKE ER SKADET
Sjekk at fyrverkeriet er helt og uten synlige skader. Skadet fyrverkeri skal ikke brukes eller kastes i søpla, men leveres tilbake til forhandleren. 

4. SØRG FOR AT FYRVERKERIET IKKE KAN VELTE
Bakkebatterier må plasseres på rett underlag og støttes opp.  

5. BRUK TENNSTAV
Ved opptenning bør det ikke brukes åpen flamme, som kan bli så stor at den antenner raketten direkte i stedet for lunta. 

6. SITT PÅ HUK, TENN LUNTEN OG GÅ UNNA
Etter at lunten er tent bør man umiddelbart vende ansiktet vekk og komme seg i betryggende avstand fra fyrverkeriet. For å redusere sjansen for at man skader øynene på grunn av feil ved fyrverkeriet, bør man under opptenning bruke briller.

7. BØY DEG ALDRI OVER ANTENT FYRVERKERI
Inne i selve fyrverkeriet kan det være en hurtiglunte, som brenner svært raskt. Derfor kan antent fyrverkeri avfyres brått og uventet. 

8. IKKE TENN FYRVERKERIET PÅ NYTT DERSOM DET IKKE TENNER VED FØRSTE FORSØK
Selv om lunta ser ut til å ha slukket, kan det være en liten glo som kan medføre antennelse. Fyrverkeri som ikke tenner ved første forsøk skal stå i 30 minutter eller dynkes grundig i vann før det fjernes. Det skal ikke kastes i søpla, Colourboxmen leveres tilbake til forhandler. Husk at barn gjerne bruker nyttårsdagen til å samle opp fyrverkeri.  

9. HOLD GOD AVSTAND FRA OPPSKYTINGEN
Fyrverkeri inneholder eksplosiver. Blir man truffet kan man få alvorlige skader og i verste fall omkomme.

10. ALKOHOL OG FYRVERKERI HØRER IKKE SAMMEN
I alkoholpåvirket tilstand reduserer vurderingsevnen, mens reaksjonstiden øker.

Privat bruk:

Fyrverkeri er normalt tillat benyttet i tidsrommet  31.12  kl 18:00 til 01.01 mellom kl 02:00

Annet bruk er søknadspliktig til brannvesenet og politi. Søknader om tillatelse til avbrenning behandles enkeltvis, og sendes først til brannvesenet. Dersom denne godkjennes, videresendes den til politiet (brannvesenet vurderer kun brannrisiko)

Merk! Det kan ikke påregnes å få tillatelse til oppskyting av fyrverkeri i perioden 15. april til 15. september på grunn av brannfare. Dette gjelder også for områder med beitegående dyr (spesielt hestehald).

Den som bruker fyrverkeri og andre pyrotekniske effekter plikter å bruke dette slik det er forutsatt og slik at det ikke gjør skade på personer eller omgivelser, jf forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 2-9, første og andre ledd. Husk at det er den som bruker fyrverkeriet som har ansvaret og kan bli erstatningspliktig dersom noe går galt.

Salg av pyroteknisk vare:

Søknad om tillatelse til salg av pyroteknisk vare - søknadsfrist 1. mai. Alle virksomheter som ønsker å selge fyrverkeri/pyroteknisk vare i tiden 27. – 31. desember i forretningens ordinære åpningstid må sende inn søknad til brannvesenet, innen 1. mai.

Ved søknad må det foreligge bygningseiers tillatelse, nødvendige skjemaer, tegninger og kursbevis. (kursbevis, ikke eldre enn 5 år)

Ved lagring inntil 250 kg netto, må særskilt søknad sendes.