Fremkommelighet

-A +A

Brannfolk på vakt

Nordhordland brann og redning har til enhver tid personer på vakt eller i beredskap til å rykke ut til branner og ulykker i innsatsområdet. Vi når de fleste innbyggerne i kommunene på under 20 minutter og brannstasjonene er plassert slik at de viktigste instutisjonene som sjukeheim og hoteller skal sikres innen 10 min. Brannmannskapene er bosett i nærområdet til sin stasjon og har tilnærmet lik utrykningstid.

Hvordan kan DU hjelpe oss ved en utrykning?

Trafikkbildet har endret seg de siste årene og utbyggingen og bosettingen har hatt en formidabel økning. DU kan hjelpe oss med fremkommelighet ved å slippe oss frem i trafikken. Vær flink å bruke speil og ikke ha "musikkmaskinen" så høyt på at du ikke hører sirenene våre. Ikke parker bilen i byggefeltene på en slik måte at du hindrer oss i å komme frem, husk: det kan være hos DEG det brenner.... 

Feilparkerte biler er stadig en utfordring med hensyn til fremkommelighet. Dette kan være eksempelvis biler som parkerer for langt fra fortauskanten eller el-biler som parkerer på tvers og ikke minst biler som parkerer for nære gatekryss. Nordhordland brann og redning har et nært samarbeid med både Politi og Trafikketaten for å få fjernet kjøretøy som hindrer utrykningskjøring frem til et brann/ulykkessted.

Det er avgjørende at utrykningsbilene til Nordhordland brann og redning har god fremkommelighet helt fram til skadestedet.