Fremkommelighet

-A +A

Minimum 9 brannfolk på vakt.

Lindås og Meland Brannvern har til enhver tid minimum 9 personer på vakt til å rykke ut til branner og ulykker i innsatsområdet. Vi når de fleste innbyggerne i kommunene på under 20 minutter og brannstasjonene er plassert slik at de viktigste instutisjonene som sjukeheim og hoteller skal sikres innen 10 min. Brannmannskapene er bosett i nærområdet til sin stasjon og har tilnærmet lik utrykningstid.

Hvordan kan DU hjelpe oss ved en utrykning?

Trafikkbildet har endret seg de siste årene og utbyggingen og bosettingen har hatt en formidabel økning. DU kan hjelpe oss med fremkommelighet ved å slippe oss frem i trafikken. Vær flink å bruke speil og ikke ha "musikkmaskinen" så høyt på at du ikke hører sirenene våre. Ikke parker bilen i byggefeltene på en slik måte at du hindrer oss i å komme frem, husk: det kan være hos DEG det brenner.... De siste årene har det vært mye snø og dessverre opplever vi oftere at vi ikke kommer frem grunnet biler som står parkert i vegkanter og på fortau. Brannvesenet legger ut lapper om dette og vil om nødvendig be politiet om bistand for å få fjernet kjøretøy som hindrer fremkommeligheten. Får du en lapp på frontruten din, vær vennlig å følg anmodingen om å flytte bilen til ett mer egnet sted.

Det er avgjørende at utrykningsbilene til Lindås og Meland brannvern har god fremkommelighet helt fram til skadestedet.

Feilparkerte biler er stadig en utfordring med hensyn til etatens fremkommelighet. Dette kan være eksempelvis biler som parkerer for langt fra fortauskanten eller el-biler som parkerer på tvers og ikke minst biler som parkerer for nære gatekryss. Lindås og Meland Brannvern har et nært samarbeid med både Politi og Trafikketaten for å få fjernet kjøretøy som hindrer utrykningskjøring frem til et brann/ulykkessted.

 

Manglende eller dårlig merking

Det legges stor vekt på at utrykningssjåføren er godt kjent innenfor etatens ansvarsområde. Alikevel er det avgjørende at eier av bolig sørger for at gatenummeret er lett synlig fra veien, slik at det ikke blir kastet bort unødig tid på å lete. Sekundene teller!

Krav til atkomst og slokkevann for Lindås og Meland Brannvern.

Krav til vannforsyning utendørs må tilfredstilles, og det må tilrettelegges for atkomst for brannvesenets biler frem til bygningene. Krav til atkomst og vannforsyning står i tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven (TEK) § 11-17, rettleiing til TEK, samt Brann- og eksplosjonsvernlova med forskrift om brannførebyggjande tiltak og tilsyn (FOBTOT) § 5-5, med rettleiing, og Kommunalteknisk VA norm (https://va-norm.no/lindas/).

 

Kriteria

Mannskapsbil

Stige/ Snorkelbil

Kjørebredde

Minst 3 meter

Minst 3 meter

Svingradius ytterkant vei

9,5 meter

12 meter

Svingradius innerkant vei

3,5 meter

5 meter

Fri kjørehøyde ved flatt terreng

Minst 4 meter *

Minst 4,5 meter *

Oppstillingsplass

 

6,5 x 14 meter

Akseltrykk

12.6 tonn

12.7 tonn

Belastning pr. labb

 

14 tonn

Maks. stigning/ helling

oppstillingsplass

1:8 (12,5%)

1:20 (5%)

 

Tillatt totalvekt

26 tonn

26,5 tonn

* Av hensyn til eventuell snø bør større høyde vurderes

Behov for atkomst, det vil si hvor nær bygget og til hvor mange fasader, vil avhenge av bygningens størrelse og bruk. Atkomst og vannforsyning bør derfor avklares med brannvesenet tidligst mulig i prosjekteringsfasen.