Gebyrer

-A +A

Det er for tiden ikke gebyr ordning for behandling av søknader i Lindås og Meland Brannvern.

Dette kan imidlertid endres dersom kommunestyrene gjør vedtak.