Tilsyn

-A +A

NIGB driver i hovedsak med tilsyn i virksomheter som er definert som særskilte brannobjekter/risikoobjekter.

Særskilte brannobjekter er bygninger hvor det er stor risiko for tap av menneskeliv eller store verdier ved brann. I tillegg driver seksjonen med variert brannforebyggende arbeid blant annet i form av lovpålagt informasjonsvirksomhet, kurs og undervisning, saksbehandling av brannfarlig- og eksplosiv vare, veiledning/rådgivning for bygningsmyndighetene osv.