Rømningsveier

-A +A

Ved en brann er det viktig at alle som oppholder seg i boligen raskt kan komme ut. Snakk derfor med familien om hvordan dere skal opptre ved brann og hvordan dere skal komme dere ut fra alle rom.

Rømningsveier og evakuering ved brann:

  • Avtal en fast møteplass utenfor boligen.
  • Det er viktig å ha enkle rømningsveier fra boligen og ut til det fri.
  • Hold rømningsveiene ryddige - spesielt i blokker med mange beboere i hver oppgang.
  • Kontroller at vinduer og dører er lette å åpne og vurder om det er behov for ekstra hjelpemidler som en rømningsstige eller lignende.

Skulle det oppstå brann, husk at brannrøyken er svært giftig. Unngå å bevege deg over lengre avstander i røykfylte rom. Dersom det likevel er nødvendig, hold deg lavt ved f.eks. å krype på gulvet. Dersom det er mørkt, orienter deg langs veggen, slik at du hele tiden vet hvor du befinner deg. I noen tilfeller - dersom du vet at brannvesenet er på vei - kan det være mest riktig å bli på rommet eller f.eks. en balkong til brannvesenet har kommet. Gi i så fall tydelige signaler om hvor du oppholder deg, slik at du raskt får hjelp.