NGIB

-A +A

Arbeidsoppgaver:

Gjennomføre tilsyn, informasjon og motivasjonsoppgaver i større og mindre virksomheter etter § 13 i brannloven. Samt målrettet informasjonsarbeid i barnehager og skoler i våre 8 medlemskommuner.Våre tilsyn og informasjonsoppgaver er lagt opp til at det skal være systemrettet, objektivt, motiverings- og orienteringsrettet. De fleste av våre tilsyn har som hovedmål å påse at eiere og brukere av særskilte brannobjekter er sikret mot brann etter gjeldende bestemmelser, samt forhold som har betydning for redningsoppgaver og slokking av branner.

 

Faglige kvalifikasjoner (en eller flere):

 • Høyskole/universitetsutdannelse, minimum 3 år
 • Høyskoleingeniør (brann, bygg, elektro, maskin, kjemi etc.)
 • Annen relevant høgskoleutdanning
 • Bygningsteknisk utdanning med erfaring fra faget.
 • Særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå
 • Yrkesutdanning for brannkonstabel i heltidsbrannvesen samt beredskapsutdanning trinn I
 • Fagutdanning som feiersvenn
 • Lengre erfaring fra konsulentbransjen med prosjektarbeid, porteføljeforvaltning og salg

I tillegg kreves yrkesutdanning i brannforebyggende brannvern (Norges Brannskole - 5uker). Denne vil kunne gjennomføres etter ansettelse.

 

Egenskaper:

 • Utadvent og sosial
 • Gode ”selger” egenskaper
 • Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig
 • Serviceinnstilt
 • Gode pedagogiske og analytiske evner
 • Forståelse for risikostyring og systematikk
 • Kunne jobbe med mange saker og forhold samtidig
 • Kunne jobbe selvstendig men også i team.