Informasjons og motivasjons tiltak for barnehager

-A +A

Barnehager

 

Barnehagepersonalet i barnehagen gjennomgår undervisningen med barna der ”VANJA OG ELDAR”er rollemodeller.

NGIB tilbyr besøk i alle kommunale og private barnehager i 8 kommuner.

Barnehagene kan ta kontakt med avdelingsleiar for avtale.