Melding om midlertidig bruk av skole/barnehage/forsamlingslokale til overnatting

-A +A

Dette skjema skal fylles ut og oversendes brannvesenet v/brannsjefen min. 14 dager før skole/barnehage/forsamlingslokale benyttes som overnattingssted, dette for evt. særskilt behandling.

Ansvarlig person/ vakt har gjort seg kjent med instruks ved bruk av forsamlingslokale, skole eller barnehage til overnatting, og undertegnede har akseptert de fastsatte vilkårene for midlertidig bruk av bygningen til overnatting.

I tillegg til denne meldinga skal Ansvarlig person/vakt ringe til befalsvakt(Nordhordland Brann og Redning) på overnattingsdagen, på tlf.: 918 61 247.

:
:
Der mange rom og store deler av bygningen skal benyttes skal melding vedlegges tegninger over bygningen, som viser hvilke rom/deler av bygningen som benyttes.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.