Oljevernøving i Fensfjorden

-A +A
Bilete frå oljeaksjon 2010