Gode reglar for bål brenning

-A +A

Gode reglar for bål brenning;

• I tørkeperiodar og ved sterk vind vil eit generelt forbod verta vurdert. Den ansvarlege pliktar å undersøka dette før opptenning.
• Bålet bør byggast av reine tre produkt. Erfaring viser at mange be nytter tradisjonen med sankthansbål til å kvitte seg med store mengder søppel. Det er derfor ikkje berre bålet i seg sjølv som kan være ulovlig, men også kva som brennes. Gjenstandar laget av materialar som avgjer giftige gassar, har ikkje noko på sankthansbålet å gjera.
• Bålet må ha god avstand til bygningar, vegetasjon og anna brennbart materiale
• Bålet bør ikkje byggast for stort. Kast heller på meir ved etter kvart.
• Ikkje bruk bensin eller liknande til opptenning.
• Sørg for at barn held god avstand til bålet
• Ta omsyn til naboar.
• Sørg for å ha rikelig med slokke vann tilgjengelig. Det bør dessutan utpeikas en edru person som har ansvaret for bålet frå det tennas til det er sluket

Eventuelle spørsmål kan rettast til vakthavande brannsjef - mob 91861247

Viser ellers til "Forskrift om brannforebygging" §-3.