Forbod mot bruk av open eld i Lindås og Meland kommune

-A +A

Forbod mot bruk av open eld

I løpet av dei siste dagane har det fleire stader i Noreg oppstått brannar og branntilløp i gras og kratt, også i Hordaland.
Lindås og Meland brannvern har innført totalforbod mot bruk av open eld. Det er for tida svært tørt i overflatevegetasjonen, og det skal lite til før det tar til å brenne. Værprognosar framover viser at det fortsatt vil være lite nedbør, tørt og mykje vind.

Forbodet gjeld til anna vert opplyst på brannvernet.no

Sjå også loka laviser.