Er redningsvesten din trygg?

-A +A

Les bruksanvisningen nøye og sjekk vesten før hver båtsesong!

I snitt dør ca. 30 personer i Norge hvert år av drukning fra fritidsfartøy (tall fra DSB). I fjor ble det påbudt at alle som befinner seg i en fritidsbåt kortere enn åtte meter i fart og seilas skal ha flyteutstyr på seg.

Påbudet har ført til at stadig flere kjøper redningsvester, særlig oppblåsbare redningsvester, da de er mindre og gir mer bevegelsesfrihet.

Oppblåsbare redningsvester er personlig verneutstyr som ikke vil gi beskyttelse uten at det skjer en automatisk eller manuell utløsning. Idet den farlig situasjonen oppstår er det helt avgjørende at vesten fungerer som forutsatt, ellers vil den bidra til å dra brukeren under vannet. Oppblåsbare redningsvester har en utløsermekanisme som aktiverer en gasspatron som blåser opp vesten. Som regel utløses redningsvesten automatisk når man faller i vannet (med mindre den krever manuell utløsning ved hjelp av håndtak).

Oppblåsbare redningsvester bør undersøkes jevnlig. Se om gasspatronen er ubrukt og ikke har skrudd seg løs. Hvis redningsvesten har utløsertablett er det svært viktig at denne byttes i henhold til brukerveiledningen. Feil oppbevaring av redningsvesten i båt eller fuktig uthus kan for eksempel gjøre at utløsertabletten forsteines og dermed føre til at redningsvesten ikke virker. Dette er ikke mulig å se, så slike tabletter må derfor byttes jevnlig. Instruksjoner for riktig bruk og vedlikehold skal følge med fra produsenten.

Hvis barn skal bruke oppblåsbare redningsvester anbefaler DSB at de har gode svømmeferdigheter. I tillegg er det viktig at barnet har øvd seg på å løse ut og flyte i vesten. Hvis det er feil på utløsermekanismen er det avgjørende at barnet kan holde seg flytende og at barnet vet hvordan man løser ut vesten manuelt.

Sjekkliste for oppblåsbare redningsvester:

Pakk ut vesten og sjekk at gasspatron sitter på plass og at luftblæren er hel
Sjekk at utløsertabletter eller andre utløsermekanismer er byttet så ofte som produsenten av din vest krever
Vær sikker på at du kjenner vesten din, og at du vet hvordan den utløses manuelt
Prøv gjerne å flyte i vesten ved å koble fra utløsermekanismen og blåse opp vesten med det manuelle munnstykket
Oppbevar vesten på et tørt sted når den ikke er i bruk
Hvis man er usikker ta kontakt med salgssted

Se også www.sikkerhverdag.no for nærmere informasjon om redningsvester.