En av seks pårørende bekrefter branntilløp hos de eldre

-A +A

I en undersøkelse fra TNS gallup slås det fast at 16 prosent av alle pårørende til eldre bekrefter at det har vært brann eller branntilløp hjemme hos den eldre.

-Det er en tankevekker at så mange har opplevd brann eller branntilløp. Det er viktig at både nasjonale og lokale myndigheter tar dette inn over seg, og sørger for å bidra til en brannsikker hverdag for denne delen av befolkningen. Det er også svært viktig at pårørende kjenner sin besøkelsestid, og snakker om dette med sine eldre slektninger eller naboer, sier Tor Erik Skaar i Norsk brannvernforening.

-Tallet på branner og branntilløp hos eldre er urovekkende høyt. Vi oppfordrer alle som er pårørende til å ivareta sine kjære. En god samtale og et par små tekniske innretninger kan være nok til å unngå branner og branntilløp. Det kan rett og slett bidra til at menneskeliv ikke går tapt, sier Elin Evjen, direktør i KLP Skadeforsikring.

Noen små grep kan redde liv:

Bytt batteri i røykvarsleren ved behov
Test at røykvarsleren fungerer, og vurder behovet for en spesialvarsler
Flytt på eller fjern møbler som står i veien for rømningsveier
Diskuter en rømningsplan for de det gjelder
Kjøp inn alternativt slokkeutstyr (f.eks. brannteppe, slokkespray eller lignende)
Sørg for å få installert en komfyrvakt
Forklar brannfaren ved bruk av komfyren
Erstatt farlige kilder til opptenning i peis og vedovn med tennbriketter/tennposer
Bestill en el-sjekk av boligen
Fjern støv fra elektriske apparater
Anskaff stearinlys som går på batteri
Fjern brennbar pynt fra mulige antennelseskilder
Anskaff et røykeforkle hvis den det gjelder røyker
Forklar faren ved å røyke på sengen

Fakta om undersøkelsen: Undersøkelsen ble utført høsten 2014 av TNS Gallup etter oppdrag fra Norsk brannvernforening og KLP.