Behov for ytterligere styrking av lokalt samfunnsikkerhets- og beredskapsarbeid

-A +A

- IKKE BARE EN MENTAL VEKKELSE: For DSB, som jobber med samfunnssikkerhet og beredskap, var 22. juli-angrepene mye mer enn en mental vekkelse, om at terror kan skje i Norge. - Det var en grusom påminnelse og tydeliggjøring av hvor viktig sikkerhet og beredskapsarbeidet er, sier DSB-direktør Cecilie Daae.

Direktør Cecilie Daae i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) mener det har skjedd mye godt arbeid på ulike nivåer og innenfor ulike sektorer, også tverrsektorielt etter terrorangrepene 22. juli.

- Likevel ser vi at det samlede utfordringsbildet skaper behov for en betydelig videreutvikling og styrking av den norske beredskapsmodellen. Det er behov for ytterligere styrking og videreutvikling av regionalt og lokalt samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid, sier Daae til Dagbladet.

I Trondheim undersøker en gruppe forskere fra NTNU, SINTEF og Safetec hva som har endret seg innen sikkerhetsberedskapen etter 22. juli. De mener blant annet å se at på tross av at bevilgningene til beredskapen har økt, når ikke alltid ressursene fram til kommunene.

Kommunene helt sentrale
- Samfunnssikkerhet og beredskap må sees på som en sammenhengende kjede fra det lokale til det regionale og nasjonale. Det har skjedd mye utviklingsarbeid og betydelig styrking på alle nivåer, men rapporten peker på funn som underbygger viktigheten av fortsatt tydelig fokus på styrking av lokalt og kommunalt beredskapsarbeid, sier Daae til dette.

- Kommunene er helt sentrale i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap, og har ansvar for å samordne både egne og andre virksomheter innen forebygging og beredskap. Kommunene skal ha oversikt over risiko- og sårbarhet i egen kommune, fortsetter hun.

Hun tilføyer videre at DSB jobber, gjennom fylkesmennene, for å støtte opp om kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet.

Klikk på lenken for å lese hele reportasjen:
http://www.dagbladet.no/nyheter/dsb---det-var-en-grusom-paminnelse-og-ty...