Økt risiko i sommertrafikken

-A +A

I perioden 2013-2015 var det i gjennomsnitt 57 prosent flere drepte og hardt skadde i sommermånedene juni-august, sammenliknet med de øvrige månedene i året.

I sommermånedene juni-august er det erfaringsmessig flere alvorlige ulykker, fartsovertredelser og rustilfeller.

UP sitt råd til sommertrafikkantene; «Holdt riktig fart etter fartsgrensene og forholdene, kjør rusfri, vær oppmerksom og hensynsfull, og bruk alltid bilbelte! Tenk sikkerhet!»

UPs statistikk viser langt flere alvorlige ulykker, fartsovertredelser og ruskjøringer i sommerhalvåret. En av flere årsaker kan være at det er flere bilister og motorsykler på veiene, og at vi forflytter oss mer i løpet av sommermånedene. Folk ferierer, og man kjører kanskje mer på steder man ikke er kjent.

Oppfordringen til bilistene er at de må vise mer hensyn til sine medtrafikanter, slapper av og nyter ferien/turen i stede for å stresse avgårde og skape unødvendig risiko for seg selv og andre.