Slokkeutstyr

-A +A

I 1990 ble det vedtatt at alle boliger skal ha egnet slokkeutstyr. Med boliger menes leiligheter, rekkehus, privatboliger, hybler og hytter. Det er eieren av boligen som har ansvaret for å anskaffe og montere slokkeutstyr. Det er brukeren av boligen som har ansvaret for å kontrollere at utstyret er i orden. Egnet slokkemiddel er husbrannslange, et 6 kilos pulverapparat eller 9 liter skum. Det beste er å kombinere disse.

Merk! Alt slokkeutstyr skal være CE-godkjent - se etter merket. 

Det finnes flere typer slokkeutstyr og alle har sine fordeler og ulemper. Noen er bedre for enkelte typer branner, mens de kan være direkte livsfarlige å bruke mot andre branner. Her finner du en oversikt over hva du bør tenke på:

Husbrannslange:
En husbrannslange er en forsterket vannslange rullet inn på en fastmontert eller flyttbar trommel. Husbrannslangen bør være fast tilkoblet en vannkran. Kravet er at slangen skal kunne trekkes ut til alle rom. Dersom den ikke er lang nok må man ha et brannslokkeapparat i tillegg. Gjør deg kjent med hvordan du bruker husbrannslangen.

Fordeler:
• Ubegrenset slokkekapasitet - vann har vi mye av!
• Velegnet til slokking av branner i fast materiale som papir, tre og tekstiler (brannklasse A).
• Kan brukes mot branner i elektriske anlegg i boliger.
• Enkelt å bruke, selv uten opplæring.

Ulemper:
• Må aldri brukes mot branner i fett, frityr, oljer og andre væsker - det gir en livsfarlig eksplosjonsartet brannutvikling.
• Risiko for vannskade

Pulverapparat (ABC-pulverapparat):
Et pulverapparat består av en beholder med pulver som drives ut ved hjelp av trykkluft når apparatet utløses. Pulveret kveler en brann effektivt. Pulverapparater finnes i mange størrelser fra 2 kilo og oppover. I en bolig skal et godkjent pulverapparat være på minst 6 kilo.

Fordeler:
• Stor og rask slokkeeffekt ved riktig bruk
• Egnet mot de fleste typer branner

Ulemper:
• Apparatet tømmes raskt - et 6 kilos pulverapparat er tomt på 10-20 sekunder
• Pulveret medfører behov for omfattende rengjøring etter bruk
• Kan ødelegge elektriske apparater
• Apparatet er tungt å bære og vanskelig å håndtere for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne

Skumapparat:
Et skumapparat inneholder vannbasert skum som slokker brann ved kvelning og nedkjøling samtidig. I en bolig bør du ha et skumapparat på minst 9 liter, ettersom skumapparater har noe lavere slokkeeffekt enn pulverapparater. Nye skumapparater på 6 liter aksepteres også som slokkeapparat i bolig, men må ha slokkeeffekt på minimum 21A. Slukkeeffekten skal stå oppført på apparatet.

Fordeler:
• Egnet mot branner i fast materiale og brannfarlige væsker
• Kan normalt brukes mot branner i elektriske anlegg opp til 1000 Volt (spør leverandør ved kjøp)
• Avkjølingseffekten gjør at det normalt ikke er behov for etterslokking med vann
• Lettere rengjøring etter bruk enn ved bruk av pulverapparat

Ulemper:
• Apparatet tømmes relativt raskt (20-30 sekunder for et 9 liters skumapparat)
• Apparatet kan ikke oppbevares i temperaturer under 0 °C
• Apparatet er tungt å bære og vanskelig å håndtere for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne

CO2-apparat (kullsyreapparat):
Karbondioksid (CO2/kullsyre) fortrenger oksygen og kveler dermed en brann effektivt.

Fordeler:
• Stor og rask slokkeeffekt ved riktig bruk
• Egnet mot branner i brannfarlige væsker og elektrisk anlegg/utstyr
• Forurenser ikke omgivelsene

Ulemper:
• Uegnet til utendørs bruk fordi slokkegassen fortynnes
• Liten kastelengde gjør at man må gå svært nær brannen
• Kan medføre helseskade ved høy konsentrasjon i luften man puster inn
• Kan medføre frostskader på menneskehud
• Apparatet har høyt gasstrykk, noe som kan medføre brannspredning ved feil bruk

Brannteppe:
Branntepper er laget av glassfibermaterialer med sterk brannmotstand.

Fordeler:
• Svært effektivt mot små branner i startfasen
• Lett å håndtere

Ulemper:
• Krever at brannen oppdages tidlig i startfasen
• Uegnet mot større branner
• Fare for at brannen blusser opp igjen når teppet fjernes 

Kontroller slokkeutstyret ditt!
En håndslukker er lett å ta med seg og fint å slå ned flammene med. Det tømmes imidlertid ganske fort. Manuelt slokkeutstyr skal monteres lett tilgjengelig. Det er viktig å vedlikeholde og kontrollere slokkeutstyret. Husbrannslangen bør kontrolleres hvert år. Rull ut hele slangen og kontroller at kranen virker og at slangen er uten sprekker. Håndslokkeapparatet kontrolleres ved å se om manometerpilen står på det grønne feltet. Dette bør gjøres en gang pr måned. På pulverapparat bør du et par ganger i året vende apparatet opp ned for å hindre at pulveret klumper seg. 

For at pulverapparat skal være godkjent skal det hvert 5. år ha en kontroll og hvert 10. år en service. For at skumapparater skal være godkjent skal de ha kontroll hvert 2. år og service hvert 5. år.

Ta kontakt med din forhandler for opplysninger om hvor du kan få utført service eller kontroll av ditt slokkeutstyr.