Brannsjefen

-A +A
  • Lindås og Meland Brann og Redning ledes av Brannsjef Karl Johannes Romarheim.
  • Brannsjefen er  leder av kommunenenes innsatsstyrke og utøver dette ansvaret på delegasjon fra kommunestyrene via rådmennene i kommunene.
  • Varabrannsjef, Nils Medaas er brannsjefens faste stedfortreder og rådgiver i fagspørsmål samt nestleder ved einiga. Han har også det daglige ansvaret for operativ avdeling.
  • Leder Brannforebyggende avdeling Ole Johan Ingebrigtsen har det dagelige avsvaret for NGIB samt Feiing og boligtilsyn i Lindås og Meland