Ansatte

-A +A
 • Trond Smørdal

  Stilling: Feierinspektør
  Hovedansvar: Boligtilsyn
  Tlf kontor: 56375692 / 958 80 887
  Epost: trond.smordal@lindas.kommune.no
 • Svein-Åge F. Renholm

  Stilling: Feierinspektør
  Hovedansvar: Feiing og tilsyn av bolig, hytter og ritidsbustad, open brannstasjon
  Tlf kontor: 56375686 / 414 74 193
  Epost: svein.age.renholm@lindas.kommune.no
 • Vidar Hansen

  Stilling: Feierinspektør
  Hovedansvar: Feiing og Tilsyn for bolig, hytte og fritidsbustad, komtek,
  Tlf kontor: 56375812 / 920 66 956
  Epost: vidar.hansen@lindas.kommune.no
 • Morten Renholm

  Stilling: Feiersvenn
  Hovedansvar: Feiing og tilsyn
  Tlf kontor: 56375687/40078099
  Epost: morten.renholm@lindas.kommune.no