Statistikk 2011

-A +A

Utrykkning statistikk 2011

Oppdatert 26 April 2011

 

Liste:

Nr. Dato Kvartal Type utrykning Kommune
1. 1. jan. kv 1 Vannskade / oversvømmelse Lindås
2. 6. jan. kv 1 Unødig alarm Lindås
3. 7. jan. kv 1 Brann i bygning Meland
4. 11. jan. kv 1 Trafikkulykke Lindås
5. 14. jan. kv 1 Annen assistanse Lindås
6. 21. jan. kv 1 Brann i bygning Lindås
7 21. jan. kv 1 Brann i bygning Lindås
8. 23. jan. kv 1 Unødig alarm Meland
9. 23. jan. kv 1 Brann i fritidsbåt Meland
10. 23. jan. kv 1 Brann i bygning Lindås
11. 23. jan. kv 1 Annen brann Meland
12. 26. jan. kv 1 Annen assistanse Lindås
13. 29. jan. kv 1 Unødig alarm Lindås
14. 30. jan. kv 1 Brann i bygning Meland
15. 31. jan. kv 1 Unødig alarm Lindås
16. 31. jan. kv 1 Annen assistanse Andre
17. 1. feb. kv 1 Akutt forurensing Lindås
18. 4. feb. kv 1 Trafikkulykke Andre
19. 4. jan. kv 1 Trafikkulykke Meland
20. 5. feb. kv 1 Brann i bygning Lindås
21. 15. feb. kv 1 Brann i bygning Meland
22. 16. feb. kv 1 Annen assistanse Lindås
23. 17. feb. kv 1 Brann i bygning Lindås
24. 18. feb. kv 1 Båtoppdrag Lindås
25. 19. feb. kv 1 Bilbrann Lindås
26. 22. feb. kv 1 Brann i Gress og Kratt Lindås
27. 23. feb. kv 1 Akutt forurensing Lindås
28. 25. feb. kv 1 Annen assistanse Lindås
29. 27. feb. kv 1 Annen assistanse Lindås
30. 28. feb. kv 1 Brannhindrende tiltak Lindås
31. 1. mar. kv 1 Akutt forurensing Meland
32. 5. mar. kv 1 Trafikkulykke Lindås
33. 8. mar. kv 1 Brann i bygning Meland
34. 11. mar. kv 1 Trafikkulykke Meland
36. 14. mar. kv 1 Ambulanseoppdrag Lindås
37. 14. mar. kv 1 Bilbrann Lindås
38. 15. mar. kv 1 Unødig alarm Lindås
39. 16. mar. kv 1 Brann i bygning Lindås
40. 16. mar. kv 1 Brann i bygning Lindås
41. 19. mar. kv 1 Unødig alarm Lindås
42. 21. mar. kv 1 Brann i bygning Lindås
43 22. mar. kv 1 Annen brann Lindås
44. 24. mar. kv 1 Brann i bygning Lindås

 

Type utrykning Summer
Brann i bygning 14
Falsk alarm 0
Unødig alarm 7
Skogbrann 0
Brann i Gress og Kratt 1
Bilbrann 2
Brann i Campingvogn /Telt 0
Brann i fritidsbåt 1
Pipebrann 0
Annen brann 2
Brannhindrende tiltak 1
Trafikkulykke 7
Vannskade / oversvømmelse 1
Akutt forurensing 3
Ambulanseoppdrag 1
Trygghetsalarmer 0
Annen assistanse 11
Båtoppdrag 1
Totalt 52