Helse, miljø og sikkerhet

-A +A

En brannkonstabel har i utgangspunktet en svært krevende jobb. Ved å sørge for gode HMS rutiner og innkudere dette i arbeidet vil du som ansatt i Lindås og Meland Brannvern få en trygg og god arbeidsplass.

Lindås og Meland Brannvern skal nå sine mål ved å aktivt bidra gjennom deltagelse gjennom fysisk trening og mental velferd og god kollegial opptreden. Dette betyr at medarbeidere må være kompetente og motiverte og at de arbeider sammen mot et felles mål. 

Lindås og Meland brannvern skal ha et HMS-system som sikrer at avdelingens innsatser og arbeidsoppgaver kan gjennomføres på en sikker måte for egne ansatte og ikke påfører andre mennesker eller ytre miljø skader. Det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet på alle tjenestesteder skal være slik at det ikke påfører ansatte skade. Alle nyansatte skal få en grunnleggende opplæring i brannvesenets HMS-system fra dag én.

Risikokontroll
Utrykningspersonellet har en risikofylt hverdag. Derfor en viktig del av arbeidet til staben å overvåke risikoen til mannskapene. Gjennom daglig arbeid med risikoreduserende tiltak prøver vi å skape en trygg hverdag for vårt personell.

Risikoreduserende tiltak
En god og grunnleggende opplæring (1) er fundamentet for mannskapenes sikkerhet. I tillegg til dette gjennomfører mannskapene hyppige øvelser (2) for å vedlikeholde og for å øke sin kompetanse. Mannskapene operer moderne biler og utstyr(1) under arbeidet sitt. Det personlige verneutstyret (3) er også noe av det beste som markedet kan tilby. Det stilles strenge krav til fysisk helse (4)for en brannkonstabel. Dette sikres gjennom organiserte treningsøkter og kontrolleres ved hjelp av en fysisk test hvert år.

HMS – organiseringen
Brannsjefen er øverste ansvarlige for HMS arbeidet. Lindås og Meland Brannvern samarbeider med Lindås Kommunes HMS avdeling og den til enhver tid gjeldende bedriftshelsetjeneste.

Vernombud:

Ole Vetås er verneombud og samarbeider godt sammen med brannvernets ledelse.
Tlf direkte: 95817488
Email: ole.vetas@lindas.kommune.no

 

Tillitsvalgte:

Christer Skei er tillitsvalgt ved hovedbrannstasjonen og representerer mannskapene.
Tlf direkte: 91856563Email: christer.skei@lindas.kommune.no

 

Roy Jektvik Lindås Stasjon Tlf direkte: 99278694
Email: rjektvik@online.no

 

Kollegastøtte:

Brannmannskapene opplever dessverre fra tid til annen situasjoner som krever bearbeiding. Brannvernet har som følge av dette gjennom flere år hatt rutiner for bearbeidelse og forebyggende arbeid gjennom organisert defusing og debrifing av alle mannskapene.

Jakob Hernar er mannskapenes kollegastøtte. Han kontaktes ved alle alvorlige hendelser og er alltid deltagende i dette etterarbeidet
Tlf dirkte: 90100529
Email: j-l-hern@online.no