Om oss

-A +A
  • Lindås og Meland Brannvern ble opprettet 1 august 1995 og er brann og redningsstyrken til de to største kommunene i Nordhordland.
  • Beredskapsavdelingen er organisert som et deltidskorps med fulltidsansatte på dagtid.
  • Lindås og Meland Brannvern rykker ut til ca 200 oppdrag pr år fordelt på oppdrag som brann i bolig - trafikkulykker - akutt forurensing - ulykker på sjø - flom - og ras.
  • Brannvesenet har hovedstasjon sentralt i Knarvik der det jobber for tiden 13 ansatte fordelt på beredskap - feiing - og tilsyn samt en bistasjon på Lindås senter.
  • i tillegg er brannvernets beredskapavdeling organisert med 45 deltidsansatte pluss 4-5 aspiranter.
  • Lindås Kommune er vertskommune for brannvesenet og har overordnet ansvar for de tilsette.